Könyvelés Miskolc ajánlatkérés

Kedvezőbb nyugdíjas foglalkoztatás januártól

-
Nyugdíjas utáni egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése alóli mentesség

Kedvezőbb nyugdíjas foglalkoztatás januártól

A sajátjogú nyugdíjas munkavállaló biztosítási kötelezettségének 2019. január 1-jétől történő megszűnése [1997. évi LXXX. (Tbj.) 5. § (1) a) pontja] miatt a társas vállalkozások nyugdíjas tulajdonos tagjai számára a társaságban való személyes közreműködés esetén a munkaviszony vált a legcélszerűbb megoldássá. Ez esetben csak a tényleges munkabér utáni 15 százalékos személyi jövedelemadót kell megfizetni, szemben a kiegészítő tevékenységű társas vállalkozói jogviszonnyal, amely alapján a havi 7500 forintos egészségügyi szolgáltatási járulékot és tényleges tagi jövedelem után a 10 százalékos nyugdíjjárulékot is le kell róni.

Teljesen természetes folyamat tehát, hogy a 2018. december 31-éig kiegészítő tevékenységű társas vállalkozói jogviszonyban álló tulajdonos tagok ez évtől munkaviszonyra módosítják a jogviszonyukat.

Nem járható ez az út azonban a gazdasági társaságnak nem minősülő társas vállalkozások (a szabadalmi ügyvivői társaság, szabadalmi ügyvivői iroda, gépjárművezető-képző munkaközösség, oktatói munkaközösség, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, végrehajtói iroda, egyéni cég) tagjai számára, hiszen ők vagy csak társas vállalkozóként működhetnek közre a társaságban vagy pedig tagsági jogviszonyuk alapján eleve társas vállalkozónak minősülnek. Szintén nem jó megoldás a változtatás azok számára, akik nem részesülnek sajátjogú öregségi nyugdíjban, hanem özvegyi nyugellátásukra és betöltött nyugdíjkorhatárukra tekintettel minősülnek kiegészítő tevékenységet folytatónak.